Kontingent for sæsonen 2019
Børn under 18 år:                                                         250 kr.
Voksne:                                                                            600 kr.
Familie (2 voksne og hjemmeboende børn): 1200 kr.
Sommertennis (skolernes sommerferie):         300 kr.  
 
Sæsonen går fra maj til oktober.